HomeOver UstoreHuurvoorwaardenHuur een opslagruimte
Menu
Centrum Aalst 100% veilig Opslag 1 tot 22 m² 7 op 7 toegankelijk Vorst- en vochtvrij Beperkte of lange duur

Veelgestelde vragenWanneer ontvang ik de huurovereenkomst?

Van zodra u ons laat weten welke opslagunit u wenst te huren, maken wij de huurovereenkomst op en bezorgen we u deze per e-mail. Vervolgens dient u ons deze ondertekend terug te bezorgen.Wanneer kan ik in mijn opslagunit?

U hebt toegang tot uw unit vanaf de aanvangsdatum van de huurovereenkomst en na bevestiging van betaling van uw eerste factuur.

Ustore is toegankelijk 7 dagen op 7, van 6.00 tot 22.00 uur, en dit 365 dagen per jaar.Wanneer ontvang ik mijn persoonlijke toegangscode, badge(s) en cilinderslot?

U ontvangt uw persoonlijke toegangscode per e-mail na bevestiging van betaling van uw eerste factuur. Met deze toegangscode kan u de poort aan de inkom van de Ustore vestiging (straatzijde) openen om vervolgens op de binnenplaats uw badge(s) en cilinderslot terug te vinden in het aan u toegewezen sleutelkluisje. Dit kan u openen met dezelfde code.

De toegangscode is bedoeld voor éénmalig gebruik. Daarna hebt u enkel toegang met uw badge. Waaruit bestaat mijn eerste factuur?

Bij het afsluiten van uw huurovereenkomst betaalt u het resterende bedrag van de 1ste maand huur + 1 maand huurwaarborg + de eenmalige instapkosten.
In het geval dat de huurovereenkomst aanvangt na de 15de dag van een kalendermaand, dien je bij ondertekening van de huurovereenkomst eveneens de huur voor de volgende maand te betalen.

Uw waarborg wordt terugbetaald na oplevering van de opslagunit, leeg en proper en in dezelfde staat als op de aanvangsdatum van de huurovereenkomst.Waaruit bestaan de eenmalige instapkosten?

Als u een eerste keer een opslagruimte huurt bij Ustore, zijn er een aantal eenmalige kosten. We sommen ze hier even op:

 • 15 € om alles administratief in orde te brengen
 • 5 € per toegangsbadge, afhankelijk van hoeveel mensen toegang moeten krijgen tot de opslagruimte. Die badges blijven uw bezit!
 • 15 € voor de persoonlijke cilinder: dit specifiek slot past in de deur/poort van uw opslagunit voor topveiligheid. Deze unieke cilinder is voorverpakt zodat u er zeker bent dat u als enige hiervan de sleutels heeft. Ook deze cilinder blijft uw bezit.

Eenmalige kosten zijn echt eenmalig
Wilt u na een onderbreking opnieuw een opslagunit huren? Dan hoeft u deze eenmalige kosten niet opnieuw te betalen. U gebruikt dan gewoon opnieuw uw eigen cilinder en we activeren uw badge(s) opnieuw. Ook de administratiekost wordt enkel de eerste keer dat u bij ons huurt aangerekend.Hoe betaal ik mijn maandelijkse factuur?

De maandelijkse huur van uw opslagunit dient u te betalen via een automatische betaling.

U kan hiervoor zelf een terugkerende opdracht instellen, of ene SEPA domiciliëring regelen via uw bank. Op die manier bent u zeker dat u tijdig uw unit betaalt. En dat is belangrijk, want bij niet betaling worden de badges automatisch geblokkeerd en kan u dus niet meer aan het materiaal in uw Ustore opslagunit.

Het instellen van een automatische betaling heeft niets dan voordelen voor u:

 • u hoeft de maandelijkse betaling niet zelf meer uit te voeren
 • u vergeet nooit een betaling
 • u betaalt steeds op tijd
 • u hoeft geen voorzorgen te nemen bij afwezigheid (vakantie, verblijf i/h buitenland)
 • u voorkomt automatische blokkering van uw toegangsbadge bij laattijdige betaling
 • het is gratis


Betaal ik BTW?

Ja. Bij het huren van een opslagruimte betaalt u steeds de prijs incl. btw.
Indien u over een btw-nummer beschikt kan u deze uiteraard recupereren.Zijn mijn spullen verzekerd?

Ter bescherming van uzelf en uw spullen, moeten de door u opgeslagen goederen in de opslagunit worden verzekerd. U dient hiervoor zelf een verzekering te onderschrijven bij een door Assuralia erkende verzekeringsmaatschappij.
Belangrijk: veelal dekt uw huidige verzekeringspolis dit reeds en volstaat het aan uw makelaar te melden welke goederen u bij Ustore hebt opgeslagen.
Let op: de garantievoorwaarden verschillen echter per maatschappij. Informeer u hierover dus zeker bij uw makelaar.Heeft Ustore ook een sleutel van mijn opslagunit?

Neen, u bent de enige die de sleutels heeft van uw persoonlijk cilinderslot van uw opslagunit.Laden en lossen?

Uiteraard kan u bij Ustore overdekt laden en lossen op de binnenplaats.
U kan hierbij ook handig gebruik maken van onze magazijnwagentjes.Kan ik goederen laten leveren in mijn opslagunit?

Uiteraard kan u voor uw vaste leveranciers ook een persoonlijke badge verkrijgen die hen toegang geeft tot de Ustore vestiging. U dient hen dan zelf nog een sleutel te geven van uw persoonlijk cilinderslot en dan hebben ook uw leveranciers toegang tot uw opslagunit. Bij elke cilinder zitten automatisch drie sleutels.

Via de toegangscontrole en camerabewaking kunnen we steeds nagaan wie er op welk tijdstip langs is geweest. Let op: het spreekt voor zich dat u als huurder steeds zelf volledige verantwoordelijk en aansprakelijk blijft voor de toegang en hetgeen er gebeurt binnen de Ustore vestiging.Wat mag ik opslaan en wat niet?

In principe mag u alles opslaan in uw Ustore ruimte, behalve vervuilende, gevaarlijke, giftige, ontvlambare, ontplofbare, illegale, schadelijke, stinkende, levende of aan bederf onderhevige goederen en materialen.
Een uitgebreide opsomming hiervan vindt u terug in onze "Huurvoorwaarden".Mag ik in mijn opslagunit werken of handel drijven?

Nee, dit is ten strengste verboden. Om veiligheidsredenen staat de verzekering niet toe om in de opslagunit machinale werkzaamheden te verrichten of handel te drijven. Eenvoudige handelingen zoals goederen verpakken, mag uiteraard wel.
Bij inbreuk hierop kan Ustore de huurovereenkomst onmiddellijk stop zetten zonder enige vorm van opzegvergoeding.Kan ik gratis switchen van opslagruimte?

Wordt een opslagruimte te klein of te groot? Dan kan u zonder kosten overstappen naar een andere opslagruimte (indien beschikbaar). U gebruikt gewoon uw eigen cilinder en badge(s) voor de nieuwe ruimte.Wat bij verlies van mijn badge en/of sleutel?

Verwittig Ustore zo snel mogelijk!
Wij deactiveren uw badge meteen zodat deze onbruikbaar wordt en we helpen u meteen verder.Hoe geef ik een adreswijziging door?

Een adreswijziging dient u ons tijdig en schriftelijk per post of e-mail te melden.Hoe en wanneer kan ik mijn huurovereenkomst opzeggen?

De huurovereenkomst is maandelijks opzegbaar per post of e-mail.
Op de opzegging moet je naam, het nummer van je opslagunit en de laatste maand van je huurperiode staan.
Je opzegging moet ten laatste 15 dagen vóór het einde van de laatste maand van de huurperiode bij ons binnen zijn.Wanneer krijg ik mijn huurwaarborg terug?

Uw waarborg wordt terugbetaald na oplevering van de opslagunit die u leeg en proper dient achter te laten, in dezelfde staat als op de aanvangsdatum van de huurovereenkomst. Het cilinderslot dient ook verwijderd te zijn (dat blijft uw bezit). Is dit niet het geval, dan heeft Ustore het recht de huurovereenkomst te verlengen.

Waarom Ustore?

 • Een extra opbergruimte huren zoals bij u thuis
 • Gelegen in het centrum van Aalst
 • Propere, verwarmde en geventileerde vochtvrije opslagruimtes van 1 tot 22 m²
 • 100% beveiligd met persoonlijke toegangsbadge, camerabewaking en inbraakalarm
 • Een betaalbare oplossing per maand
 • Kosteloos overstappen naar een ander formaat ruimte
 • Toegangkelijk 7/7 van 6.00 tot 22.00 uur
 • Overdekt in- en uitladen op de ruime binnenplaats

Heeft u nog andere vragen? Stel ze ons gerust

Contacteer ons